φυσικοθεραπεία / αποκατάσταση οιδημάτων —
Η λέμφος® παρέχει υπηρεσίες φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, βασισμένες στις υψηλού επιπέδου γνώσεις, στην εξειδίκευση στη Γερμανία για την αποκατάσταση λεμφοιδήματος & λοιπών οιδημάτων και στην ουσιαστική εμπειρία, ώστε να δίνει στους ασθενείς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με γνώμονα την ευγένεια, τον σεβασμό και τη σωστή καθοδήγηση, διανύουμε μαζί τον θεραπευτικό δρόμο, μέχρι το τέλος του!︎
© Lemfos 2018